© Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Địa chỉ: Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội
Điện thoại: +84-8-33580467 - Fax: +84-8-33580476